黃以謙的故事


Pin It
逾半打工仔 公餘接上司WhatsApp 2018年3月29日

精神科專科醫生黃以謙表示,都市人工作壓力大,常引致失眠、焦慮或其他精神困擾,源頭之一是不合理工時,例如放工後仍經常收到WhatsApp工作指示。

放工收上司WhatsApp 7成人好困擾 2018年3月29日

壓力來源 恐損精神健康 精神科專科醫生黃以謙表示,都市人工作壓力大,常引致失眠、焦慮或其他精神困擾,源頭之一便是不合理的工作時間,例如放工後仍經常收到WhatsApp工作指示。

政情:「黐線論」四面捱轟 蔣麗芸跪低 2015年12月18日

精神科醫生黃以謙及前勞工界立法會議員潘佩璆亦喺社交網站貼文,指斥阿Ann用「黐線」形容患者嘅病徵不恰當,要求佢立刻道歉。

蔣麗芸「黐綫」論再捱轟 2015年12月18日

香港精神科醫學院、精神科醫生黃以謙率前晚已譴責蔣麗芸。

政情:黃以謙領悟區議員上位難 2015年6月1日

黃以謙於新書中透露,經常有人問佢作為專科醫生點解要做區議員,佢初時以為做區議員係政治「上位」捷徑,但做咗多年區議員先領悟此路不通。

地庫設停車場爭取城規會支持 九龍塘空置住宅奇招申建幼園 2015年3月11日

  黃以謙更指,地段附近宣道小學門前經常有雙重甚至三重泊車等違泊情況,連警方亦無力處理問題,新增學校將令接送學生車輛倍增,加劇交通混亂。

九龍塘空置住宅奇招申建幼園 2015年3月11日

  黃以謙更指,地段附近宣道小學門前經常有雙重甚至三重泊車等違泊情況,連警方亦無力處理問題,新增學校將令接送學生車輛倍增,加劇交通混亂。

政情:鋪路選舉 區議員食幾家茶禮 2014年10月20日

其實食兩家茶禮嘅唔止黃以謙一個,本身係「創建力量」副主席嘅觀塘區議員姚柏良,原來亦保持住C18成員身份,似乎呢股風氣臨近區選,只會更為一發不可收拾嘞!。

飯盒擺街賣學生恐食壞 2014年3月21日

本身為醫生的當區區議員黃以謙指出,飯盒車的食物雖或來自持牌食肆,但因製成後需擺放車內及街上,大大增加食物變壞機會,「食肆有牌唔等於可以喺條街度賣飯盒,因為啲飯可能一早煮好晒,喺車度焗咗大半日,仲要擺喺街度賣,學生食咗容乜易食物中毒?」黃要求食環署加強執法,同時要求學校為學生提供妥善的膳食安排。

精神科服務不足 醫管局捱批 2014年3月20日

精神科專科醫生黃以謙表示,精神科新症先由醫管局護士以問卷形式評估分流病人,訂定優先診治次序,但不時出現「走漏眼」情況。

法庭:是否抑鬱病發行兇 控辯爭拗 2014年3月13日

」 辯方專家、精神科醫生黃以謙供稱,案發當日發生一連串事件,包括被告女兒遭掌摑致流鼻血、被告遭威脅發布淫照、兩母女遭虐打,甚至女兒當場目擊母親遭周強姦,令一向以子女福祉為先的被告當日壓力大增、感到焦慮及精神受創,未能理性判斷,也不知自己所做何事,最終抑鬱症復發。

政情:八網難逃:新look有讚有彈 黃以謙留鬚博反彈? 2013年6月6日

黃以謙無端端變身做「鬍鬚謙」,莫非佢仲雄心壯志想藉鬍鬚造型博反彈加入政府?(互聯網)。

「性倒錯」討厭自己 易衝動自殘 2013年1月6日

精神科醫生黃以謙稱,若男變女,需全面以女性方式生活作評估,包括衣着打扮、談吐及上廁所等。

郭榮鏗獲委加入市建局 2012年11月16日

由今年12月1日起市建局董事會的成員名單如下: ‧主席:張震遠 ‧非執行董事(非官方成員) 陳家樂 吳家鎚博士 陳顯滬 何佩然教授 葉國謙 廖宜康 吳水麗 杜彼得 楊志超 郭榮鏗 涂謹申 黃國健 許焯權教授 簡兆麟 林濬 麥萃才博士 黃以謙醫生 ‧非執行董事(官方成員) 屋宇署長 民政事務總署長 地政總署長 規劃署長 ‧行政總監/副主席 羅義坤 ‧執行董事 林志良 譚小瑩 。

政情:黃以謙做官唔成選九西 2012年7月11日

黃以謙疑似同西九新動力劃清界線,佢話自己唔係該組織嘅成員,只係當時該組織成立時有出席過喎。

政情:低調黃以謙怕「見光死」? 2012年5月27日

話時話,黃以謙今次表現得小心翼翼,有傳係佢獲得唔少醫學界中人力撐入閣,有人亦估計佢曾經喺特首選舉中幫過唐英年,倘入閣符合「大和解」之風,至於佢今次喺各方有利因素配合下能否跑出,大家就要拭目以待喇!。

選委會醫學界蔡堅膺票王 2011年12月12日

以下為醫學界選委選舉結果: 1 陸偉亮 186票 2 陳衍里 457票 3 李國棟 735票 4 羅振邦 630票 5 鄭志文 586票 6 梁達智 484票 7 黃品立 719票 8 周鎮邦 811票(當選) 9 林哲玄 943票(當選) 10 蔡堅 1,690票(當選) 11 尤芳智 299票 12 林友港 533票 13 莫樹錦 886票(當選) 14 方津生 1,330票(當選) 15 周振軍 645票 16 孫天? 592票 17 何鴻光 900票(當選) 18 馬偉傑 489票 19 陳小劍 478票 20 李深和 916票(當選) 21 史泰祖 1,329票(當選) 22 蘇潔瑩 1,260票(當選) 23 王志偉 430票 24 陳以誠 1,272票(當選) 25 袁孟豪 601票 26 何俊鵬 178票 27 楊永生 224票 28 蕭旭亮 516票 29 傅錦? 569票 30 張展鵬 211票 31 葉永玉 915票(當選) 32 江炎輝 476票 33 龐朝輝 509票 34 李梓恩 842票(當選) 35 梁訓成 383票 36 謝鴻興 1,403票(當選) 37 潘德鄰 1,045票(當選) 38 梁世民 597票 39 黃震遐 701票 40 朱建華 1,096票(當選) 41 劉柱柏 982票(當選) 42 周伯展 1,087票(當選) 43 譚劍明 671票 44 郭家麒 1,298票(當選) 45 江明熙 559票 46 麥衛炳 252票 47 李作烜 229票 48 李文豪 306票 49 韋霖 1,193票(當選) 50 任燕珍 797票 51 歐耀佳 853票(當選) 52 王壽鵬 623票 53 廖?鰡d 407票 54 屈耀堅 770票 55 何仲平 1,157票(當選) 56 李建綱 639票 57 陳錦裕 93票 58 覃天笙 180票 59 吳志豪 499票 60 彭家雄 568票 61 賴偉達 522票 62 崔家倫 498票 63 郭寶賢 934票(當選) 64 葉恩明 848票(當選) 65 黃以謙 799票 66 葉維晉 1,023票(當選) 67 曾尚賢 546票 68 佘達明 1,064票(當選) 69 李國章 1,074票(當選) 70 楊超發 817票(當選) 71 李常友 440票 72 高永文 1,661票(當選) 73 陳沛然 689票 74 陳家亮 740票 75 陳潔霜 753票 76 胡德超 853票(當選) 77 趙永 514票 78 張漢明 745票 79 李家仁 918票(當選) 80 張允傑 228票 81 賴寶山 684票 82 岑信棠 778票 83 趙承平 637票 。

政情:雙曾親疏有別出哂面 2011年11月19日

其中四名董事、包括親建制嘅西九新動力兼C18成員黃以謙,就一次過續任三年;另外兩名來自學術界嘅董事就續任一年半;餘下三名有政黨背景嘅董事公民黨陳淑莊(Tanya)、民主黨涂謹申(阿涂)同工聯會黃國健(KK),就只獲續任一年,好明顯係大細超。

政府委任十名市建局非執董 2011年11月18日

以下是市建局新董事會成員名單: 主席 *(任期由2010年5月1日至2013年4月30日) 張震遠 非執行董事(非官方成員) *(任期由2011年12月1日至2012年11月30日) 陳淑莊 涂謹申 黃國健 *(任期由2011年12月1日至2013年4月30日) 陳家樂 吳家鎚 *(任期由2010年5月1日至2013年4月30日) 陳顯滬 何佩然 葉國謙 廖宜康 吳水麗 杜彼得 楊志超 *(任期由2011年12月1日至2014年11月30日) 許焯權 簡兆麟 林濬 麥萃才 黃以謙 非執行董事(官方成員) 屋宇署長 民政事務總署長 地政總署長 規劃署長 行政總監/副主席 羅義坤 執行董事 林志良 譚小瑩 。

癡情伯未信喪妻 2011年9月12日

精神科專科醫生黃以謙指,吳伯的尋妻行為屬於不正常的哀悼模式,估計吳伯與亡妻之間可能有事情未了斷,加上以前很倚賴對方照顧,故對她念念不忘,又可能患上抑鬱症或腦退化症,建議家人盡快帶他求醫。